U nekadašnjem izbjegličkom kampu Putovići, desetak kilometara udaljenom od Zenice, danas, toliko godina nakon rata, živi 17 porodica.

Nakon zatvaranja kolektivnih i izbjegličkih centara ovi drveni stamabeni objekti, sada su alternativni krov nad glavom za ukupno 17 socijalno ugroženih porodica.

Pojedine prostorije su više puta gorile,na tavanima ima dosta,miševa,žohara i ostalih štetočina.

Uslovi za život su više nego strašni,Većina stanovnika kampa ima neku vrstu invaliditeta pa su tako primorani boraviti u ovom smještaju, jer za rad većina nije sposobna.

Molimo vlast BiH i entiteta Fedracija BiH, gradonačelnika grada Zenice, Zenički Kanton i sve ostale relevantne političke faktore u Bosni i Hercegovini pam i šire da nam pomogne jer je situacija više nego strašna.
Svi koji žele da vide i da čuju neka obiđu kamp Putovići kod Zenice i nek vide da i mi građani BiH živimo koda smo u 19 vijeku.

Ovom prilikom se zahvaljujemo stranici Glad nema naciju BiH koja nam je pružila medijsku pažnju i daje nam jedan vid podrške u našoj borbi za goli život.

Stanovnici Kampa Putovići kod Zenice ..
kontakt telefon +387603119972 ermina

join.booking.com Booking.com