Kandidati iz Socijalističke Partije u Izbornoj jedinici 9 za Narodnu Skupštinu RS i Parlament BiH

Socijalisti će na narednim izborima u Izbornoj jedinici 9 nastupiti sa punom kandidatskom listom od 12 kandidata za Narodnu Skupštinu Republike Srpske i 8 kandidata iz Izborne jedinice 3 za Parlament BiH.