Nedavno se digla bura zbog zamjene starih zemljišnih knjiga sa novim katastrom u Federaciji BiH, zbog sumnji da će Srbi koji više ne žive na području tog entiteta ostati bez imovine. Međutim, uspostavljanjem jedinstvene evidencije o nepokretnostima koje je provela Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose, mnogi Srbi koji žive u Republici Srpskoj ostali su bez imovine. Tako bar tvrdi Igor Golić iz Han Pijeska, čije sporenje sa upravom traje Uspostavljanje jedinstvene evidencije o nepokretnostima podrazumijeva objedinjavanje podataka svih javnih evidencija o nepokretnostima – u narodu poznate kao katastar i zemljišna knjiga. Zamisao je da se na taj način na jednom mjestu objedine svi podaci kako bi se građanima olakšalo vađenje dokumentacije, ali Igor Golić tvrdi da je nakon uspostave jedinstvene evidencije njemu oteta parcela u selu Pjenovac kod Han Pijeska, koju je naslijedio od oca i djeda.

”Naslijedio sam tu parcelu i ona se vodi na meni, ali nakon najnovijih avio-snimanja i pravljanja novog katastra vlasnik sam samo 1/4. Parcela je upisana kao zajedničko vlasništvo sa ljudima sa kojima nisam u rodbinskim odnosima niti imamo nerješene imovinske odnose”, kaže Golić.

Da je vlasnik sporne parcele Golić ima dokaze: zemljišno-knjižni izvadak, vlasnički list, posjednovni list, izvod iz katastra, rješenje o nasljeđivanju iz 2012. godine kada je nakon smrti oca naslijedio tu parcelu, a koja je bila vlasništvo njegovog oca, a ranije vlasništvo njegovog djeda.

Decenijama Golići plaćaju porez za taj komad zemlje, a 2013. godine “Šume Srpske” odobrile su im sječu vlastite šume sa te parcele.

Međutim, prema novoj evidenciji, Golić nema nikavo pravo nad zemljom, već samo njegova majka i to jednu ćetvrtinu, dok su preostale tri četvrtine navodno u vlasništvu članova porodice Aleksić.

Igor ima pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Vlasenici iz decembra 2014. godine kojom je utvrđeno da Aleksići nisu suvlasnici sporne parcele. Međutim, Geodetska uprava godinama ignoriše sve dokaze.

“Pokušavaju na silu da otuđe moju imovinu. Vjerovatno je u pitanju nečiji lični interes. Neko iz Geodetske uprave sve to radi, neko od zaposlenih, jer se tamo odavno svašta dešava”, tvrdi Igor Golić

On sumnja da je sve ovo djelo Aleksandra Deurića, uhapšenog pomoćnika direktora Geodetske uprave Republike Srpske.

Naime, Deurićeva supruga zaposlena je u Republičkoj upravi, područnoj jedinici Han Pijesak, kao i snaha porodice Aleksić koja se pojavljuje kao suvlasnik zemlje.

Drugu stranu priče pokušali smo čuti u Republičkoj geodetskoj upravi, područnoj jedinici Han Pijesak, ali nam je rečeno da ne mogu davati izjave za medije. Aleksandar Deurić iz opravdanih razloga ne može odgovoriti na optužbe, jer je u pritvoru na osnovu odluke Posebnog odjeljenja Okružnog suda Banjaluka za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

join.booking.com Booking.com