Krajem sedmice počinje primjena mnogo strožijih kazni za prekršioce saobraćajnih pravila. Samo za korištenje mobilnih telefona tokom vožnje određene su kazne od 100 do 300 maraka. Postavlja se pitanje ko i na koji način određuje visinu i razliku u kaznama. Među građanima vlada mišljenje da je policajcima omogućeno da u ovom slučaju budu i tužioci i sudije, te da će oni određivati visinu kazne. Međutim, zakon je i u ovom slučaju vrlo jasan.