Povodom Međunarodnog dana žrtava nasilja koji se u svijetu obilježava 10. decembra, Udruženje žena „Most“ iz Višegrada uz podršku misije OSCE-a u BiH u hotelu “Andrićev konak” u Višegradu organiozovalo je danas okrugli sto na kojem je između ostalog učesnicima predstavljen Zakon o zašititi od diskriminacije u BiH.