Optšina Rudo i JU za turizam i sport Rudo organizirovali su Peti međunarodni sajam domaćih proizvoda Rudo 2019 koji će se održao u sportskoj dvorani Rudo. Prezentacija pravilnika o ostvarivanju podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu. Također, u tom će se vremenu održati i predavanje na temu Savremeno gajenje šljive.

join.booking.com Booking.com