Policijski službenici Policijske uprave Foča su 27.08.2018.godine oko 12,55 časova spasili dva dječaka iz Foče, koji su ostali zatečeni na kuli Južnog mosta slobode na rijeci Drini.

Naime, dežurnoj službi Policijske stanice Foča prijavljeno je da se dva mlađa lica nalaze na betonskom postolju jedne kule mosta na rijeci Drini u Foči, a da vodostaj rijeke Drine i dalje raste. Nakon toga su na lice mjesta pored patrole policije izašli i policijski službenici Jedinice za podršku Foča Trivun Nemanja i Elek Đorđe koji su sa gumenim čamcem prišli betonskoj kuli ispod Južnog mosta slobode i bezbjedno evakuisali dva dječaka te ih prevezli na desnu obalu rijeke Drine, nakon čega su djecu predali njihovim roditeljima.

Na ovaj način policijski službenici su pokazali visok stepen požrtvovanosti i hrabrosti, da brzom interevencijom ostvare primarni cilj policijske profesije a to je da spasu živote naših građana.

join.booking.com Booking.com