U rudniku olova i cinka Sase kod Srebrenice došlo je do popuštanja brane tokom topljenja snijega i izvjesna količina jalovine istekla je u Sašku i rijeku Drinu.
Dežurne službe trenutno rade na saniranju pukotina.

“U našem sistemu se nalaze tri manja prelivna jezera za taloženje jalovine. Pojačane padavine prepunile su prvo jezerero, došlo je do preliva u drugo, a zatim je popustila brana trećeg jezera i voda je, zajedno s jalovinom, istekla u Sašku rijeku”, rekao je tehnički sekretar Rudnika olova i cinka Aleksandar Petrič.

Izražava uvjerenje da neće doći do ekološke katastrofe i da u rijeci Drini neće biti opasnosti po riblji fond. U toku je saniranje pukotina i sve je manje vode koja otiče u odvodne kanale.

Prije tridesetak godina bila je slična situacija koja je ugrozila riblji fond. Narednih dana nadležne službe iz Ribolovnog društva Bratunac će izaći na teren i procijeniti da li će isticanje jalovine olova i cinka biti štetno po riblji fond.

join.booking.com Booking.com