Prača: vanredno stanje zbog snijega

Zbog velikih snježnih padavina ugroženo je desetak sela na području opštine Pale-Prača. Još jučer je zbog problema na terenu proglašeno stanje prirodne nesreće. Angažovano je svo raspoloživo ljudstvo i mehanizacija, kako bi se pomoglo ugroženim ljudima i materijalnim dobrima.

Pogledajte šta je sve zabilježila ekipa TV1 koja je danas bila u Pale-Prača.