Risto Đogo je rođen 12. februara 1956. godine u Kalinoviku, od oca Koja i majke Jovanke (rođ. Sladoje), koji su se sa porodicom preselili u Sarajevo 1958. godine. U Sarajevu je Đogo završio osnovnu školu i Treću sarajevsku gimnaziju. Na Fakultetu političkih nauka (odsjek žurnalistika) diplomirao je 1979, sa izuzetnim prosjekom. Već kao mladi novinarvolontira u novinama „Oslobođenje“ i na Radio-Sarajevu, gdje se uskoro poslije diplomiranja zaposlio. U predratnoj Televiziji Sarajevo je prošao sve funkcije od novinara, preko urednika do glavnog i odgovornog urednika. Godine 1983. se oženio Gordanom Dragaš, dipl. ekonomistom, sa kojom je stekao dva sina (Marka i Darka).
Sarajevskoj javnosti je postao poznat već kasnih osamdesetih kada se javno stavio na stranu Vuka Draškovića odnosno kada je potvrđivao autentičnost događaja na osnovu kojih je napisan Draškovićev roman “Nož”.
Risto Đogo je široj javnosti najviše poznat po svom izvještavanju u toku rata u Bosni i Hercegovini. Već u aprilu 1992. godine učestvuje u osnivanjuSrpske novinske agencije(SRNA), zatim i Srpskog radija i Srpske radio-televizije (SRT, jedno vrijeme nosila naziv „Kanal S“). Pored organizacionog rada, Đogo se pojavljivao i kao reporter sa „vrućih“ ratišta, ali i kao voditelj popularnog Dnevnika.
Kao voditelj Dnevnika, naročito je zapamćen po završnicama u kojima je na šaljiv, sarkastičan iliironičan način prikazivao događaje iz rata, ismijavao poteze muslimanskih (danas: bošnjačkih) političara, ali i režima Slobodana Miloševića. Ti skečevisu mu donijeli veliku popularnost u srpskom narodu, ali i omrazu kod Hrvata i Muslimana.
O njegovom radu u tom periodu slikovito govori tada popularna izreka: „Kada bi Muslimani uhvatili Radovana Karadžića, mijenjali ga za Ristu Đogu“.
Smrt Riste Đoge još uvijek je nerasvjetljena. Dana 12. septembra 1994. njegovo tijelo nađeno je u Drini, u Zvorničkom jezeru. Zvanični izvještaji su govorili o nesrećnom slučaju, ali su postojale ozbiljne indicije da je Đogo ubijen. U to doba sukob između ratnog rukovodstva Republike Srpske i Miloševićevog režima bio je snažan, pa su se brojne varijante o njegovoj smrti dovodile u vezu sa Đogovim provokacijama na račun Slobodana Miloševića.
“BIRAČ DANAS”

join.booking.com Booking.com