Srbija da razmesti vojsku na adminstrativnu liniju na provokacije Kosova

Gost: Saša Milovanović – Direktor lista “Srpski telegraf”