Srebrenica: Uspostavljena kontrola prelivnih nasipa brane jalovišta

Nakon što je u subotu na odlagalištu flotacijske jalovine Rudnika olova i cinka Sase kod Srebrenice, usljed velikih padavina i otapanja snijega, došlo do prelivanja jalovine iz taložnog prostora u akumulacioni dio tehnološke vode, a potom iz istog u hidroevakuacioni kanal, uposlenici ovog rudnika u nedjelju su potpuno sanirali štetu na brani jalovišta.
– Uspostavljena je potpuna kontrola nad situacijom i ponovo stavljanje međutaložnih nasipa u funkciju, preuzete su mjere na umanjenju eventualne štete i osiguravanja uvjeta za nastavak radova, kao što su građevinska i tehnološka stabilizacija prelivnih nasipa, koja bi osigurala filtraciju prelivne vode. Paralelno s tim radi se na osiguranju tehničkih mogućnosti za čišćenje jezera tehnološke vode – pojasnio je za „Avaz“ Aleksandar Petrič, tehnički direktor ovog rudnika.

Naglašava da ovo ne može imati nikakve ekološke posljedice, jer se radi o jalovini i neotrovnim materijama iz kojih je odstranjeno sve što bi moglo negativno utjecati na okolinu, te moli građane, posebno mjesne zajednice Sase, da imaju razumijevanja za nastali problem, koji će u najkraćem roku u potpunosti biti saniran.

Kaže da slijedi i čišćenje kanala Dimničkog potoka od nanosa preliva jalovinskog materijala, čime će u potpunosti biti završen posao vezan za ovu ekološku pojavu.