Višegrad – Obavještenje povodom neradnog dana

U Republici Srpskoj je 21. novembar neradni dan jer se obilježava državni praznik – Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, a izuzetno mogu da rade sljedeći:

– trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (prodavnice mješovite robe) u vremenu od 07:00 – 14:00 časova;

– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba i peciva, trgovinski objekti tipa „dragstor“, trgovinski objekti u Autobuskoj i na benzinskim pumpnim stanicama u vremenu od 00:00 – 24:00 časa;

Dežurna apoteka na dan 21.11.2018. godine na području Višegrada je ZU „Crvena apoteka“, Trg palih boraca Višegrad u periodu od 13:00 – 20:00 časova.